بیماری آنژین ونسان

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

این بیماری با گلو درد و احساس ناراحتی هنگام بلع ،همراه زخمی شدن حلق و تشکیل غشا مشخص می شود.

عدم رعایت بهداشت  دهان و دندان در پیدایش این بیماری موثر است.

غشایی که معمولا آن را به صورت خاکستری و کثیف توصیف می کنند روی لوزه ها و گاهی حتی کام را می پوشاند.

این بیماری باعث تب و حتی آدنوپاتی حساس گردن می شود.

بعد از مشاهده این بیماری با پزشک مشورت کنید و هنگام تشخیص بیماری پزشک با تجویز  داروهای خوراکی ،پنی سیلین و نکات رعایت بهداشت دهان این بیماری را درمان می کند.


برچسب ها : جراحی حلق - جراحی گلو - جراحی حلق

بیماری آنژین ونسان