اتوپلاستی

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

اتوپلاستی برای بد شکلی لاله های گوش انجام می شود. در بعضی از مواقع عمل اتوپلاستی برای بازسازی انجام می شود.

وقتی حادثه یا برداشتن تومور یا تمام لاله گوش این عمل اتوپلاستی برروی گوش صورت می گیرد.

مهمترین جراحی های گوش برجسته بودن لاله گوش است که به آن گوش خفاشی می گویند.

بافت مهم در لاله گوش غضروف که استحکام می بخشد و روی آن پوست نازک است.

ریسک های عمل اتو پلاستی :

-جای بخیه

-عدم تقارن در جایگاه گوش

-تغییر در احساس پوست

-مشکل با بخیه ها

-اصلاح مفرط

عمل اتوپلاستی بستگی به بیش از حد،بزرگ یا غیر همگون بودن دو لاله گوش است .

البته باید این جراحی در سنین پایین انجام شود دلایل این عمل :

1-اثرات روانی این ناهنجاری

2-افزایش سن ،غضروف ها را سفت تر و جراحی را مشکل تر می کند.

برچسب ها : جراحی گوش - چراجی اتوپلاستی

اتوپلاستی