گرافت بینی

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

امروزه شایع ترین عمل جراحی زیبایی عمل گرافت است که اگثر جراحان آن را برای بیماران انجام می دهند.

گرافت در جراحی بینی با هدف مستحکم کردن تیغه و ساختمان غضروفی بینی انجام می شود .

البته این عمل در مورد اصلاح ،کجی و انحراف بینی  وپر کردن فرورفتگی  صورت می گیرد.

در جراحی های ثانویه و ترمیمی از گرافت استفاده می شود .

گرافت استحکام بینی و نوک آن را از افتادگی حفظ می کند.

انواع گرافت عبارتند از :

*اتو گرافت در صورتی که از اعضای بدن خود شخص گرفته شود به آن اتوگرافت می گویند.

اصلی ترین ناحیه اتوگرافت که از آن گرفته می شود تیغه بینی است. البته اتو گرافت  از غضروف بینی و دنده نیز  گرفته می شود.

*هترو گرافت از اندام حیواناتی چون گاو گرفته می شود و بیشتر در جراحی قلب از آن استفاده می کنند.در جراحی بینی هتروگرافت کارایی ندارد.

*زنوگرافت به پروتز و مواد مصنوعی به کار رفته در جراحی زنوگرافت می گویند . البته از زنوگرافت و الو گرافت استفاده نمی شود به خاطر عفونت  و پس زدن بینی در فرد

*هوموگرافت از بدن شخص دیگری گرفته می شود که البته به نظر بیمار بستگی دارد . زیرا این عمل باعث عفونت و حتی احتمال انتقال بیماری ایدز و هپاتیت و جود دارد.

پس در همه حال باید از توصیه های متخصصین برای انجام عمل زیبایی بینی استفاده کرد.

برچسب ها : جراحی بینی - جراحی گرافت بینی - جراحی زیبایی بینی

گرافت بینی