جراحی ترمیمی بینی

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

 مواردی بعد از عمل جراحی بینی بیمار از عمل خود راضی نبوده ودربا مراجعه به جراح خواهان عمل دوباره بینی است.

جراحی ترمیم بینی در واقع جراحی ترمیمی بینی یا جراحی ثانویه بینی است. علاوه برترمیم و بازسازی بینی باید تغییرات بیشتری را نسبت به جراحی اولیه انجام دهد و این جراحی پیچیده تر و سخت تر از جراحی اول است.

مشکلات قابل حل در عمل ترمیمی بینی :

*کجی بینی

*انحراف بینی

*بافت بینی بیشتر از حد برداشته شده

*مشکل ترین عمل ترمیمی زمان آن است که پوست در هنگام عمل اول و یا بعد از آن آسیب دیده باشد.

برای جراحی ترمیمی باید یک سال از زمان جراحی اول گذشته باشد .

قبل از عمل جراحی ترمیمی باید عکس بردلری از بینی انجام می شود . در صورتی که جراح خود را عوض کردید باید اطلاعات جراحی اولیه را در اختیار  جراح دوم قرار بدهید . در صورت نیاز به بیهوشی انجام آزمایشات لازم است.

برچسب ها : جراحی ترمیمی بینی - جراحی زیبایی بینی - جراحی بینی

جراحی ترمیمی بینی