بسته شدن مجرای گوش

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

بسته شدن مجرای گوش عبارت است از تولید بیش از اندازه موم گوش که باعث بسته شدن مجرای گوش می شود .

موم گوش توسط غده های موجود در مجرای گوش تولید می شودو نقش محافظت از مجرای خارجی گوش را برعهده دارد.

مجرای خارجی گوش از پرده گوش به محیط بیرون گوش کشیده می شود .

میزان تولید موم در افراد مختلف متفاوت است . در بعضی از افرادموم آنقدر کم تولید می شود و هیچگاه به طور محسوس در گوش جمع نمی شود .ولی در بعضی از افراد تولید موم زیاد است که هر چند ماه مجرای گوش را کاملا مسرور می کند.

علائم شایع بسته شدن مجرای گوش :

-کاهش شنوایی

-گوش درد

-احساس گرفتگی و بسته شدن گوش

عوامل تشدید بسماری :

- قرار گرفتن در معرض گرد و غبار

- سابقه خانوادگی تولید موم گوش

-آب رفتن به داخل گوش که می تواندباعث تورم موم گوش شود.

-استفاده از گوش پاک کن و تمیز کردن مجرای گوش

درمان به این صورت است که باید از گردو غبار دوری کرد. در صورتی که این بسته شدن مجرای گوش درمان نشد و تشدید پیدا کرد باید به پزشک برای درمان مراجعه کرد.

برچسب ها : جراحی بسته شدن مجرای گوش - جراحی گوش - جراحی مجرای گوش

بسته شدن مجرای گوش