فورونکولوز گوش

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

فورونکولوزگوش نوعی اوتیت خارجی لوکالیزه است.

اوتیت چیست ؟ به التهاب گوش که یکی از بیمارهای شایع گوش است.  این التهاب می تواند قسمت میانی و خارجی گوش را درگیر می کند .

پس فورونکولوزگوش نوعی از اوتیت است که در نیمه خارجی مجرای گوش که دارای فولیکول های مو غدد ترشحی است.رخ می دهد عامل این بیماری تقربیا همیشه استافیلوکوک است.

درمان  بیماری فورونکولوزگوش به این صورت است :

-تسکین درد با کمپرس گرک روزی 3 بار هربار 15 دقیقه

-استفاده از داروهای مسکن

-مش گوش مرطوب شده با محلول Burrow

-Cloxacillin,cap هر 6 ساعت یک عدد

-در صورت عدم پاسخ درمان فوق از انسزیونراس فرونکول استفاده شود که به خاطر درد شدید احتیاج به بیهوشی است.

در هرصورت اولین کاری که می کنید مراجعه به پزشک است استفاده خود سرانه دارو امکان تشدید بیماری را بیشتر می کند.


برچسب ها : فورونکولوز گوش - جراحی گوش - فورونکولوز گوش

فورونکولوز گوش