اتواسکروز

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

اتواسکروز یا همان چسبندگی استخوانچه رکابی گوش یکی ار علت های کاهش شنوایی در بزرک سالان است.

در حقیقت اتواسکروز شایع ترین علت کم شنوایی هدایتی در افرادبالغ است.موجب چسبندگی پیشرونده استخوان رکابی به دریچه بیضی است.

اتواسکروز معمولا از نوع هدایتی است که حلزون را درگیر می کند.و در نتیجه کم شنوایی حس عصبی نیز ایجاد می کند.

توسط عمل جراحی روی استخوان رکابی قابل اصلاح است .این نوع جراحی که استاپد کتومی نام دارد.

استخوان رکابی برداشته و به جای آن پروتز ظریفی یا همان استخوان مصنوعی ظریفی به طور تقریبی 5 میلی متر و کلفتی 6/. میلی متر بین دریچه بیضی و استخوان شنوایی گداشته می شود.

 جراحی  اتواسکروز روی استخوان رکابی از عمل های جراحی بسیار دقیق و ظریف گوش است.که توسط متخصص گوش انجام می شود .

این عمل برای بهبود شنوایی کسانی که استخوان گوش آنها چسبندگی دارد به کار می رود . عمل جراحی اتوا سکروز با بی هوشی و یا بی حسی موضعی انجام می شود .در مواردی  که بیمارعمل جراحی را نخواهد انجام بدهد از سمعک استفاده می کنند.


برچسب ها : اتواسکروز - جراحی گوش - جراحی استخوانچه رکابی گوش

اتواسکروز