دکتر جراح گوش حلق بینی

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

متخصص گوش و حلق و بینی در جراحی و درمان بیماری هایی که مرتبط با نواحی گوش ، بینی ، حلق و سر و گردن است تخصص دارد.

تشخیص و درمان بیماری های نواحی چون سینوس ها ، بینی ، حنجره ، گلو و دهان نیز بر عهده متخصص  است.

بیماری هایی چون غده های سر و گردن ، انحراف بینی ، درمان سینوزیت ، عفونت گلو و غیره در تخصص ، متخصص گوش ، حلق ، بینی است.

جراحی زیبایی بینی؛ قیمت سال 98 و جدیدترین انواع آن

میزان مهارت متخصص گوش و حلق و بینی به علت اینکه با راه تنفسی انسان و عملکردهای حیاتی او ارتباط نزدیکی دارد بسیار مهم است.

برچسب ها : دکتر جراح گوش حلق بینی - جراح گوش حلق بینی - متخصص گوش - متخصص گوش و حلق بینی

دکتر جراح گوش حلق بینی