جراحی فک و صورت

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

معمولاً افراد دارای مشکل فک به جراحی فک و طراحی لبخند نیز نیاز دارند. البته این موضوع همیشه مطذح نیست وممکن فقط نیاز به عمل فک باشه. قرار نداشتن فک ها بر یکدیگر تنها به زیبایی ظاهری و عدم وجود آن ختم نمی شود.

لب ها به طور مناسب بر روی یکدیگر  قرار نمی گیرند و صورت نیازمند اصلاح طرح لبخند در قسمت لثه می باشد.نا میزان بود تقارن فک ممکن است  برای تنفس افراد مخصوصاً در هنگام خواب دچار مشکل باشد و گاهی نیز به دلیل شل شدن دندان ها نیاز مند استفاده از مزایای جراحی فک باشد.

جراحی فک بهترین روش برای میزان کردن و منظم کردن فرم صورت در هنگلم مشکلی فک در صورت میباشد.


برچسب ها : جراحی فک - جراحی زیبایی فک - عمل فک - درباره جراحی فک

جراحی فک و صورت