جراحی حلق

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

حلق فضای بین  حفرهای دهان و دستگاه گوارشی و تنفسی قرار دارد.حلق ارتباط بین بینی، حنجره و مری را تشکیل می دهد. حلق از سه قسمت تشکیل شده :

جراحی حلق.حلق بینی ،حلق حنجره ،حلق دهانی .

حلق در امتداد مری قرار دارد . حلق حاوی لوزه‌ها می‌باشد. مخاط حلق همچنین غدد بزاقی موکوسی کوچک زیادی در لامینا پروپریای خویش (متشکل از بافت همیند متراکم) دارد. عضلات منقبض‌کننده و طولی حلق، در خارج این لایه قرار گرفته‌اند.

حلق از اپیتلیوم سنگ فرشی غیر شاخ منطبق،و در مناطق نزدیک حفره بینی از اپیتلیوم استوانه ایمنطبق کاذب مژدک دارمحتوی سلو ل های جامی پوشیده شده است .

معمولاً باید از حلق، یا غذا عبور کند یا هوا، به خاطر این عمل است که هنگام بلع و فرو رفتن غذا در همان لحظه تنفس قطع می‌گردد. برای این که غذا یا خوراکی قابل بلع وارد نای نشود زبان به کام (سقف دهان) می‌چسبد و راه دهان را می‌بندد، زبان کوچک بالا می‌آید و راه بینی را مسدود می‌سازد و دریچه‌ی نای روی حنجره خم می‌شود و راه نای را سد می‌کند. در این هنگام ماهیچه‌های حلق به لقمه فشار می‌آورند و آن را در مری که تنها راه باقیمانده است وارد می‌کنند.

 

برچسب ها : - حلق - جراحی حلق - عمل حلق - عمل جراحی حلق

جراحی حلق