کاشت حلزون مصنوعی

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

دستگاه حلزون شنوایی به طور مستقیم عصب شنوایی را تحریک می کند.و به افرادی که ناشنوایی شدیدی دارند اجازه می دهد تا صدا ها رادریافت کنند.

گوش انسان از سه بخش تشکیل شده است که نقش حیاتی در شنیدن ایفا می کنند: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی.

سه نوع کم شنوایی وجود دارد:

1-کم شنوایی انتقالی

2-کم شنوایی حس عصبی

3-کم شنوایی عصبی

کم شنوایی انتقالی، موقتی و یا قابل اصلاح می باشد. در این نوع کم شنوایی، درمان دارویی یا جراحی می تواند مفید باشد. این کم شنوایی با سمعک اصلاح می شود.

بسیاری از رشته های اعصاب شنوایی ممکن است سالم باشند و امواج الکتریکی را به مغز انتقال دهند، اما به علت آسیب سلول های مویی بدون پاسخ هستند. این کم شنوایی معمولا دائمی است.

یک دستگاه الکترونیک است که بخشی از شنوایی را به افراد ناشنوا برمی گرداند. این دستگاه با عمل جراحی در گوش داخلی کار گذاشته می شود و توسط دستگاهی که در خارج از گوش قرار می گیرد فعال می شود. بر خلاف سمعک، این دستگاه صدا را بلندتر و آشکارتر نمی کند.

‌دستگاه حلزون شنوایی به طور مستقیم عصب شنوایی را تحریک می کند و به اشخاصی که ناشنوایی شدیدی دارند اجازه می دهد که اصوات را دریافت کنند. این دستگاه بدون استفاده از سلول های مویی آسیب دیده، صحبت ها و صداهای محیطی را به سیگنال های الکتریکی تبدیل کرده و این امواج را به عصب شنوایی می فرستد.

کاشت حلزون ار 18 ماهگی یا بیشتر انجام می شود .

 

برچسب ها : کاشت حلزون مصنوعی - عمل جراحی گوش - جراحی گوش

کاشت حلزون مصنوعی