ترمیم پارگی پرده گوش

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

عفونت گوش یا وارد کردن وسیله خارجی به داخل گوش باعث پاره شدن آن می شود.پاره شدن پرده گوش یا سوراخ شدن غشای تمپانیک ،در بافت نازکی که مجرای گوش را از گوش میانی جدا می کند.از دست دادن پرده گوش باعث ناشنوایی می شود.پرده گوش می تواند گوش میانی را از آسیب و عفونت در امان نگه دارد.

پرده گوش در عرض چندهفته بدون درمان خود به خود درمان می شود.ولی در برخی موارد پارگی یا عفونت باید با جراحی برطرف شود.

علائم پارگی پرده گوش عبارنتد از:

درد گوش می تواند به سرعت فروکش کند

    ترشحات شفاف، پر از چرک و یا خون از گوش شما

    فقدان شنوایی

    صدای زنگ در گوش (وز وز گوش)

    احساس چرخیدن (سرگیجه)

 

تهوع و یا استفراغ که می تواند از سرگیجه ناشی شودو

عفونت گوش میانی

باروترموا نیز از موارد پارگی پرده گوش می باشد.

عوامل دیگ مانند:ضربه به گوش ، انفجار،صدای شدید،اشیائ خارجی می تواند باعث ناشنوایی (پارگی پرده گوش )شود.

تشخیص پارگی پرده گوش توسط متخصص و با استفاده از  ابزار مخصوص اتوسکوپ  یا تمپونامتری و تست شنوایی انجام می شود.بهر ترتیب در صورت چنین اتفاقی باید فورا به پزشک متخصص مراجعه کرد.


برچسب ها : پارگی پرده گوش - عمل پارگی پرده گوش - عمل جراحی گوش - عمل گوش

ترمیم پارگی پرده گوش