عمل دریچه های بینی

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

یکی از شایعه ترین و مهترین عارضه در بینی تنگی دو دریچه بینی است که می تواند باعث خطراتی برای بیمار شود.

در مدخل بینی دو دریچه وجود دارد:دریچه خارجی (همان سوراخ های بینی هستندکه ممکن است بیش از حد کوچک شده باشندو باعث ایجاد مشکلات تنفسی بشوند.)و دریچه داخلی بینی (که در بخش درونی تر سوراخ های بینی قرارو باریک می باشد.)

برداشتن بیش از اندازه غضروف بینی طی عمل جراحی ،منجر به ایجاد تورفتگی های بیش از حد در قسمت پایینی بینی و ایجاد چاله های عمیق در دو سوی نوک بینی می شود.این تور رفتگی ها ظاهری ،در داخل بینی ،خود را به صورت برآمدگی هایی نشان می دهد که مانع عبور جریان هوا از دریچه داخلی بینی می شود.برداشته شدن بیش از اندازه غضروف های بینی در انتهای بخش تحتانی ،موجب بسته شدن سوراخ های بینی در هنگام دم می شود.در این حالت،در دریچه خارجی بینی هم اشکال وجود دارد.

بنابرین ،امروزه در روش های جراحی پلاستیک بینی از برداشتن بافت در ناحیه دریچه بینی اجتناب می شود و در بسیاری از موارد هم سعی می شود این دریچه به طور پیشگیرانه تقویت شود.برگرداندن سوراخ های بینی به حالت پیش از عمل ،از دشوارترین اقداماتی است که در عمل مجدد بینی انجام می گیرد و گاهی ممکن است این اتفاق امکان پذیر نباشد.

در هر صورت برای اینگونه عمل باید حتما با پزشک جراح مشورت کرد و در صورتی که جراح این عمل را منع کرد باید دستور او را قبول کرد. چون در صورت حادثه ای دیگر نمی شود بینی را به صورت اول خود در آورد.


برچسب ها : عمل دریچه های بینی - جراحی بینی - عمل جراحی بینی

عمل دریچه های بینی