تومور نازوفازنکس

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

حفره بینی توسط تیغه بینی به دو حفره کوچکترراست و چپ تقسیم شده و هریک از حفرات دارای یک دهانه قدامی ،یک دهانه حلفی و تعداد برجستگی استخوانی به نام توربین است،که از دیواره های طرفی به دورن حفره برآمده اند.از پشت بینی تا کام نرم در نازوفازنکس هستند که بافت لنفی می تواند باعث انسداد آن شود.

سرطان نازوفارنکس از انواع سرطان های نادر است که قابل درمان می باشد.

علائم این سرطان عبارتند ار:

وجود توده در گردن

افت شنوایی

وزوز گوش

مسدود شدن یا گرفتگی بینی و خونریزی بینی

در صورت مشاهده این علائم بیمار باید به متخصص گوش ،حلق و بینی مراجعه کند.

نازوفازنکس در مسیر غذا قرار نداردو به ندرت باعث درد می شود.

فشار تومور در نازوفارنکس بر روی سوراخ شیپور استاش مانع از باز شدن آن می شود.این سوراخ شیپور استاش در پیدایش علائم سرطان نازو فازنکس حفره بینی نقش دارد.در نتیجه مایع ترانسودایی در گوش میانی تجمع و بیمار دچار افت اوتیت میانی همراه با افیوژن می شود.

هنگام مراجعه به پزشک او بعد از معاینه و انجام آزمایش های متعدد از جمله :اسکن تصویر برداری(MRI)یا (CT)،پانندوسکوپی،بیوپسی تصمیم به انجام درمان برای بیمار می کند. البته پرتو درمانی برای این بیماری صورت می گیرد که بعضی مواقع پرتو درمانی موثر است.البته این موراد به تشخیص پزشک جراح است.

برچسب ها : تومور نازوفازنکس - عمل بینی - جراحی بینی - تومور نازوفازنکس بینی

تومور نازوفازنکس