کلوملای آویزان بینی

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

کلوملا از جنس پوست و غضروف است که در قسمت پایین سپتوم بینی قرار دارد.کلوملا دو قسمت سمت چپ و راست را از هم جدا می کند.کلوملا از جنس بافت بینی و متصل کننده نوک بینی به پایه آن است.

علت به وجود آمدن کلوملا در اثر جراحی بینی ،مادر زادیی و به صورت طبیعی ایجاد می شود.

علائم این کلو ملای آویزان:

سوراخ های بزرگ بینی و افتاده

نازک بودن لب بالا

غضروف های جانبی کشیده

غضروف های جانبی محکمی که قوس ندارد

کلوملای آویزان نشان دهنده پره های به عقب کشیده یا  یک سوراخ در مرز پره های بینی نمایان می شود.

در هنگام مراجعه به پزشک او بعد از معاینه تصمیم به جراحی می گیرد.که شامل کوچک کردن و کشیدن غضروف است.در این روش سپتوم پشتی بسته می شود و از افتادگی مجدد آن جلوگیر ی می کنند.

جراح برای این عمل به فرم پره های بینی ،مقاومت و حجم غضروف های نوک بینی ،شکل لبه ی پره های بینی ،موقیت سپتوم بینی ،تناسب نوک بینی و زاویه نوک بیین و غیره توجه میکند .

برچسب ها : جراحی بینی - جراحی کلوملا - جراحی کلوملای بینی

کلوملای آویزان بینی