پل بینی

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

پل بینی ،قسمت استخوانی وسط بینی است.این پل حد فاصله بین دو پشم تا سوراخ بینی قرار دارد.اندازه این پل در هنگام نوزادی نشانه یک بیماری ژنتیکی و یا سندرم است.

دو نوع پل بینی وجود دارد:

1-پل بینی پهن:دارای یک زاویه بی حد اندازه بزرگ است .دراین پل استخوان بینی کج فرار دارد.

2-پل فرو رفته:دراین پل ،لبه های جلو و پشتی بالا می رود و داخل بینی منحنی پیدا می کند.

بیمارهای وجود دارد که از طریق پل بینی مشخص می شود مانند:

-سندروم x شکننده

-سندروم جنین الکلی

-سندروم داون

تغییر دادن پل بینی با جراحی بینی ،تزیین کردن بینی انجام می شود.

در صورت دیدن این پل به پزشک مراجعه کرده تا او معاینات اولیه را روی بینی انجام دهد.پزشک با انجام آزمایشات شامل :

-بررسی کروموزم ها

-آزمایش خونبرای اندازه گیر میزان آنزیم مخصوص

-تصویر برداری با اشعه ایکس

- و عوامل مادرزایی

برای ترمیم و جراحی پل بینی اقدام می کند.

برچسب ها : جراجی بینی - پل بینی - جراحی پل بینی

پل بینی