ترشحات پشت حلق

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

مخاط بینی و سینوس ها به طور طبیعی ترشحاتی  ایجاد می کند که باعث تمیز شدن راهای تنفسی می شود.وقتی ترشحات بینی و خلط بینی از پشت آن به گلو میریزد باعث به وجود آمدن خلط گلو  می شود.

وقتی هوا خشک باشد ترشحات برای مقابله با این حالت افزایش می یابد .البته این ترشحات در هنگام سرماخوردگی تشدید می شود.

علت این ترشحات عبارتند:

سرماخوردگی

آنفلونزا

آلرژی

سینوزیت

و موارد دیگر

جمع شدن خلط در گلو باعث اذیت و خلط گلو منجر به تحریک گلو و ایجاد سرفه می شود.البته این سرفه ها در شب بدتر می شود. این ترشحات با عث عفونت دردناک در ناحیه گوش میانی می شود.سینوزیت نیز از اثرات این بیماری به وجود میآید.

در هرصورت نباید ترشحات پشت حلق را نادیده گرفت وباید به متخصص گوش حلق و بینی مراجعه کرد و اقدام به درمان کرد.

مصرف داروها مانند آنتی هیستامین و اسپرهاو داروهای دیگر برای برطرف کردن ترشحات باید زیر نظر پزشک صورت بگیرد .البته درمان های طبی برای این بیماری وجود دارد. که نباید بدون مشورت پزشک ازآنها استفاده کرد.

بعداز مراجعه به پزشک او با انجام آزمایشات،سی تی اسکن و اشعه ایکس تجویز مناسب را برای درمان این بیماری انجام می دهد.


برچسب ها : جراحی حلق - جراحی گلو - جراحی حلق

ترشحات پشت حلق