بینی نعل اسبی

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

بینی نعل اسبی بینی است که قسمت بالا ظریف و قسمت پایین پهن است. در چنین مواردی جراحی بهترین مورد است. در عمل جراحی ،جراح بدون در نظر گرفتن قسمت گوشتی بینی قسمت استخوانی را کوچک می کند.

برای برطرف کردن این عیب جراح با انجام عمل پروتز قسمت های کوچک شده را ترمیم و به حالت طبیعی در می آورد.

باید این را متذکر بشیم که دست جراح برای انجام جراحی تا بتواند توقع بیمار را برطرف کند زیاد باز نیست .

بنابراین باید در هنگام عمل جراحی به توصیه پزشک توجه کرد . البته این را در نظر داشته باشید که اصلاح این عیب بینی با کوچک کردن قسمت های دیگر بینی امکان پذیر نیست .در بعضی مواقع جراح به بینی دست نمی زند و بت پروتز این عیب را برطرف می کند.

برچسب ها : جراحی بینی - جراحی زیبایی بینی - جراحی بینی

بینی نعل اسبی