شکستگی استخوان گوش

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

آسیب یا بد شکلی استخوان های کوچک که استخوانچه نامیده می شود .باعث کم شنوایی می شود.

عفونت حاد،ضربه به سر،نقص ماد زایی در استوانچه،شکستگی استخوان تمپورال و قطع زنجیره استخوانی باعث شکستگی استخوان گوش می شود.

به طور کلی شکستگی زنجیره منجر به کاهش شنوایی می شود.

درمان شکستگی  استخوانچه گوش :

-بازسازی استخوانچه های گوش : عفونت، ضربه، تومورانتقال صوت ازمحیط به  گوش  داخلی را محتل می کندو برای همین بازسازی استخوانچه گوش به بهبود شنوایی کمک می کند.

-آسیب استخوان های چکشی،سندانی،رکابی گوش :این سه استخوان گوش میانی را تشکیل می دهند.جراح از طریق کانال های گوش به این استخوان ها دسترسی پیدا کرده و شکاف های را در قسمت پشتی گوش ایجاد می کند. و استخوانچه را ترمیم می کند.

-تعویض سه استخوان :با استفاده از پروتز های اتوگرافت و هموگرافت انجام می شود و با یک جز مصنوعی یا همان پروتز استخوان ها را درست می کند.

در صورتی که این جراحی جواب نداد پزشک با استفاده از سمعک ،شنوایی را به بیمار بر می گرداند.برچسب ها : جراحی گوش - جراحی استخوانچه گوش - جراجی گوش میانی

شکستگی استخوان گوش