بینی نعل اسبی | عمل بینی نعل اسبی

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

در بین ایرادات و مشکلات انواع بینی می توان به بینی نعل اسبی اشاره کرد که می توان با انجام جراحی این عیب بینی را برطرف کرد.

این بیماری بینی نعل اسبی زمانی ایجاد میشود که قسمت بالا ظریف و قسمت پایینی بینی پهن تر باشد. در چنین مواردی بهترین روش جراحی می باشد. در موقع عمل جراحی ،جراح بدون در نظر گرفتن قسمت گوشتی بینی قسمت استخوانی را کوچک می کند.

در چنین مواقعی قسمت بالایی بینی ظریف می‌شود و قسمت پایینی آن پهن که به این بینی نعل اسبی گفته می‌شود ترمیم میشود.برای برطرف کردن بینی نعل اسبی جراح با انجام عمل پروتز قسمت های کوچک شده را ترمیم و به حالت طبیعی در می آورد.


باید دانست که اصلاح بینی نعل اسبی با کوچک‌کردن قسمت‌های دیگر بینی امکان ندارد. در مواقعی که این قسمت های ظریف وجود دارد در وهله اول جراح نباید به بینی دست بزند و باید این عمل را به وسیله پروتز انجام داده و قسمت‌های کوچک شده را ترمیم و طبیعی کند.


دربعضی از بینی‌ها جراح بدون در نظر داشتن بخش گوشتی، بخش استخوانی را خیلی کوچک می‌کند، اما نمی‌تواند قسمت گوشتی را هم کوچک کند. در این وضعیت، بخش بالایی بینی ظریف و بخش پایینی پهن و شبیه نعل اسب می‌شود. در مواردی ممکن است این اشکال قابل اصلاح باشد.

البته باید این را بگوییم که دست جراح برای انجام جراحی تا بتواند توقع بیمار را برطرف کند زیاد باز نیست .بنابراین باید درهنگام عمل جراحی بینی نعل اسبی به توصیه پزشک توجه کرد .

البته این را در نظر داشته باشید که اصلاح بینی نعل اسبی که در واقع این عیب بینی با کوچک کردن قسمت های دیگر بینی امکان پذیر نمی باشد .در بعضی مواقع جراح به بینی دست نمی زند و با پروتز این عیب را برطرف می کند.

برچسب ها : بینی نعل اسبی - عمل بینی نعل اسبی - جراحی زیبایی بینی

بینی نعل اسبی | عمل بینی نعل اسبی